symbolspråk

 

Symbolspråk / ASK

 Språkopplæring og bygging av språket er en jobb som må gjøres når barn skal snakke med symboler. Å få tilgang til et språk med symboler krever tilrettelegging. me too er en metode. En metode for språkopplæring og bygging av språk med symboler. Med utgangspunkt i at språk er noe av det aller viktigste vi kan gi barn, deres potensiale for deltagelse og egen utvikling ligger i språket, det må ha en progresjon og en utvikling. 

 Hurtighet, muligheter og kreativitet er nøkkelord. Det skal gå fortest mulig å snakke, du skal kunne si alt du vil og det skal være rom for tull og tøys!

 me too leverer produkter for språkopplæring, kommunikasjonsbøker lages individuelt til barn og veiledning/kurs til foreldre, PPT, barnehager/skole.

 Det finnes ingen fasit, men det finnes mange muligheter!